Miljøpolitik

Overordnede Miljøpolitik

• Vi vil forurene så lidt som muligt.

• Vi vil løbende forbedre os på miljøområdet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.

• Vi vil overholde gældende love og krav fra myndigheder.

Underpunkter til den Overordnede Miljøpolitik

• Forpligter os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra virksomheden.

• Forpligter os til at opfylde organisationens bindende forpligtelser samt løbende at forbedre miljøledelsessystemet for at fremme miljøpræstationen.

• Forpligter os gennem miljøstyringssystemet til at have fokus på bl.a. Virksomhedens dieselolie forbrug via forbrugs registrering mv.

• Følge den tekniske udvikling og vurdere mulighederne for miljøtekniske forbedringer af processerne.

• Miljømæssig samarbejde med leverandører (virksomhedsbrochure, kvalitetsstyring).

• Løbende gennemføre miljøforbedringer herunder oprette og opfylde miljømål for at bevare et bæredygtigt miljø.

• Overholde relevante myndighedskrav.

• Have en åben kommunikation om miljømæssige forhold – såvel internt som til offentligheden.

• Vi vil inddrage relevante medarbejderne i de løbende miljøforbedringer.

• Løbende overvåge og forbedre vore behandlingsprocesser og herunder tilstræbe at anvende renere teknologi hvor det er muligt

• Minimum hvert 3. år udarbejde en EMAS – miljøredegørelse, som bl.a. indeholder miljøpolitikken og vil være tilgængelig for alle

• Overholde relevant lovgivning og tage stilling til ændringer i loven gennem den information om nye love, vi bl.a. får fra Rets info. GI og tidsskrift for Miljø.