Ekstern persondatapolitik

Persondatapolitik for Kunder, Samarbejdspartnere mv. hos Tonny Frank Jensen skrot og miljø

Introduktion
For at kunne købe og sælge skrot er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig
Tonny Frank Jensen, tlf. nr. 75 17 51 99 / 20 60 96 80, E-mail: tfj@newmail.dk

Dataansvarlig
Tonny Frank Jensen Skrot og miljø, Klintholmvej 39, 6731 Tjæreborg, Cvr. nr. 10513219.

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, har udleveret til os i forbindelse med afhentning, køb, salg med skrot mv.
Disse personoplysninger behandler vi for blandt andet at kunne efterleve overholdelse af en retlig forpligtelse som påhviler os. Her tænker vi blandt andet på hvidvaskningsloven, krav om digital indberetning af kontanthandel mv.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:
• Firma navn, adresse, kontakt navn, telefon, e-mail, bank informationer.
• Navn, adresse, Cpr. Nr. / Id. Nr. ved kontanthandler

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Oplysningerne om dig opbevares i ikke-krypteret form, ligesom de heller ikke transmitteres i krypteret form. Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:
• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine    personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser,  herunder profilering.
• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø. Undtagelsen er i disse tilfælde:
• Med dit samtykke
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller     enkeltpersoner uden for Tonny Frank Jensen skrot og miljø, hvis vi har dit   samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
• Til ekstern databehandling
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftaler.
• Af juridiske årsager
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Tonny Frank Jensen skrot og miljø, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
o Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
o Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle   overtrædelser.
o Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
o Holde Tonny Frank Jensen skrot og miljø fri fra skade, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.

Informationssikkerhed:
Vi arbejder hårdt for at beskytte Tonny Frank Jensen skrot og miljø mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i firmaet:
• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Tonny Frank Jensen skrot og miljøs vegne.
• Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik.
Skulle vi bliver bekendt med / opdage et brud på persondatasikkerheden vil vi til enhver tid følge reglerne i den gældende forordning og samarbejde med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse sagen.
Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

TFJ kunde – Persondatapolitik (ekstern)