Hjem

Om

TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ blev etableret i 1962 som produkthandel, der med en lille lastbil afhentede jern og metalskrot fra virksomhederne i lokalområdet og bearbejdede dette med håndklipper, skærebrænder og håndværktøj.

Virksomheden har løbende udvidet sine behandlingsmuligheder og er vokset kraftigt siden den spæde start. I dag behandles årligt store mængder råvarer på moderne større hydraulisk jernklipper, sorteringsanlæg og skærebrænder.

TONNY FRANK JENSENS SKROT & MILJØ’s leverandører er stadig virksomhederne i hele landsdelen, herunder også kommunale containerpladser.

Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø ønsker at fremstå som en virksomhed der på alle relevante områder arbejder målrettet og bevist for både miljøet og arbejdsforholdene i virksomheden.

Virksomhedens miljøledelsessystem er et aktivt redskab, som bliver brugt i dagligdagen således at vi altid har fokus på virksomhedens stadige udvikling hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde.

Miljøpolitik

Overordnede Miljøpolitik

• Vi vil forurene så lidt som muligt.

• Vi vil løbende forbedre os på miljøområdet, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.

• Vi vil overholde gældende love og krav fra myndigheder.

Underpunkter til den Overordnede Miljøpolitik

• Forpligter os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra virksomheden.

• Forpligter os til at opfylde organisationens bindende forpligtelser samt løbende at forbedre miljøledelsessystemet for at fremme miljøpræstationen.

• Forpligter os gennem miljøstyringssystemet til at have fokus på bl.a. Virksomhedens dieselolie forbrug via forbrugs registrering mv.

• Følge den tekniske udvikling og vurdere mulighederne for miljøtekniske forbedringer af processerne.

• Miljømæssig samarbejde med leverandører (virksomhedsbrochure, kvalitetsstyring).

• Løbende gennemføre miljøforbedringer herunder oprette og opfylde miljømål for at bevare et bæredygtigt miljø.

• Overholde relevante myndighedskrav.

• Have en åben kommunikation om miljømæssige forhold – såvel internt som til offentligheden.

• Vi vil inddrage relevante medarbejderne i de løbende miljøforbedringer.

• Løbende overvåge og forbedre vore behandlingsprocesser og herunder tilstræbe at anvende renere teknologi hvor det er muligt

• Minimum hvert 3. år udarbejde en EMAS – miljøredegørelse, som bl.a. indeholder miljøpolitikken og vil være tilgængelig for alle

• Overholde relevant lovgivning og tage stilling til ændringer i loven gennem den information om nye love, vi bl.a. får fra Rets info. GI og tidsskrift for Miljø.

Kontakt

Tonny Frank Jensen Skrot og Miljø
Klintholmvej 39
6731 Tjæreborg
matr. Nr. 95, Tjæreborg By, Tjæreborg

Tlf. nr. 75 17 51 99
Fax nr. 75 17 58 38
Cvr. nr. 10 51 32 19
P. Nr. : 1.009.157.030

Ansvarlig ledelse: Tonny Frank Jensen, direktør
Miljøansvarlig: Charlotte Kristensen

Branche / Hovedaktivitet: Genbrug af metal affaldsprodukter.
Branchekode: 467700 Engroshandel med affaldsprodukter